Συντήρηση κλιματιστικού απο 20€
Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη σας για συντήρηση (service), πραγματοποιεί την διαδικασία του καθαρισμού με τρόπο τέτοιο ώστε το κλιματιστικό να λειτουργεί προς όφελος σας και όχι εναντίον σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές που σας δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία (Καθαρισμός 1 φορά το χρόνο). Αυτό αλλάζει όταν πρόκειται για κλιματισμό σε επαγγελματικούς χώρους που ο καθαρισμος θα πρέπει να είναι πιο συχνός (2 φορές το χρόνο). Τα βήματα της διαδικασίας του καθαρισμού είναι τα παρακάτω
Βήματα της συντήρησης (σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς ΤΟΤΕΕ 2423/86 και τους αμερικάνικους κανονισμούς ASHRAE, S.M.A.C.N.A):
 • Καθαρισμό των στοιχείων των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων με χημικό υγρό

 • Καθαρισμό των ανεμιστήρων των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

 • Καθαρισμό των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων

 • Έλεγχο προστατευτικών διακοπτών συμπιεστή

 • Καθαρισμό των φίλτρων αέρα-περσίδας

 • Σύσφιξη παροχικών καλωδίων στις συνδέσεις τους με τα μηχανήματα καθώς και των καλωδίων εντολών

 • Καθαρισμό φτερωτών και καλύμματος των ανεμιστήρων

 • Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού

 • Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας

 • Συμπλήρωμα με freon (εφ'όσον χρειαστεί)

 • Έλεγχος ασφάλειας κλιματιστικής μονάδας

 • Συμπλήρωση ειδικού δελτίου συντήρησης

      

Κλιματιστικό :7.000btu εως 18.000btu20€*
Κλιματιστικό :20.000btu εως 25.000btu25€*
Κλιματιστικό :26.000btu εως 60.000btu45€*
Κλιματιστικό :70.000btu εως 100.000btu90€*

Συντήρηση κλιματιστικού απο 20€ 

Top