Απεγκατάσταση-Αποξήλωση & Μεταφορά Κλιματιστικού από 80€

 Η εταιρεία κλιματισμού airconditioning.com.gr  αναλαμβάνει εγγυημένα,γρήγορα & οικονομικά  να απεγκαταστήσει,να μεταφέρει, να εγκαταστήσει στο νέο χώρο σας και να συντηρήσει την κλιματιστική σας μονάδα (air condition)!ανεξάρτητα από πιό κατάστημα το έχετε αγοράσει και την μάρκα!

 

Η μεταφορά του κλιματιστικού σας περιλαμβάνει αναλυτικά: 

  1.           Έλεγχο  για την σωστή λειτουργία του κλιματιστικού και την υπάρχουσα εγκατάσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

  2.           Περισυλλογή του ψυκτικού υγρού για να το εισάγουμε εκ νέου κατά την τοποθέτηση στον νέο χώρο.

  3.           Αποσύνδεση καλωδίων και σωληνώσεων.

  4.           Ξεκρέμασμα της εσωτερικής & εξωτερικής μονάδας.

  5.           Στοκάρισμα τις τρύπες της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδα

  6.           Μεταφορά με προσοχή στην νέα τοποθεσία για την επανατοποθέτηση.

  7.           Έλεγχο για την άριστη λειτουργία του κλιματιστικού. 

Η διαδικασία γίνεται με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Το συνεργείo μας είναι πιστοποιημένο και ακολουθεί τις βέλτιστες τεχνικές πρακτικές.

Απεγκατάσταση-Αποξήλωση & Μεταφορά Κλιματιστικού από 80€ 

Top