Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα από 30€

Στην συντήρηση ελέγχουμε και τα υγρά του κλειστού κυκλώματος που πολλές φορές βρίσκονται σε οριακό επίπεδο με αποτέλεσμα η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα να περιορίζεται σημαντικά.

Κατά την συντήρηση γίνεται έλεγχος και στην γενική κατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα στις τυχούσες φθορές στην μόνωση στους συλλέκτες και στην βάση στήριξης δεδομένου ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες τις κάθε περιοχής .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

1- Αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου, για αποφυγή ηλεκτρόλυσης και διαρροή στο boiler (υδροδοχείο).

2- Καθαρισμός του πυθμένα του boiler από τα άλατα, που φθείρουν το boiler.

3- Καθαρισμός της χάλκινης αντίστασης από τα άλατα, για οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος.

4- Αντικατάσταση της φλάντζας στεγανότητας, για αποφυγή διαρροών.

5- Πλήρωση διαλύματος αντιψυκτικού υγρού του κάθε συλλέκτη , για μέγιστη απόδοση και προστασία από προβλήματα παγετού.

6- Γενικός έλεγχος σωστής λειτουργίας ηλιακού, για απροβλημάτιστη απόδοση και μακροζωία.

    Στο μπόιλερ (boiler) του ηλιακού θερμοσίφωνα της φωτογραφίας έχει αφαιρεθεί η φλάτζα της αντίστασης για να καθαριστεί εσωτερικά και για να αντικασταθεί το ανόδιο .

 

Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα από 30€ 

Top