Τυπικές χρήσεις του αφυγραντή

   Σε σπίτι που κατοικείται

Για την δημιουργία συνθηκών άνεσης με ρύθμιση της σχετικής υγρασίας μεταξύ 40 και 50 %. Ιδιαίτερα χρήσιμος κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο που δεν λειτουργεί η θέρμανση καθώς και για την ανακούφιση των ατόμων που πάσχουν από ρευματισμούς και αρθριτικά. Επίσης λόγω της εξαγωγής του αέρα προς τα πάνω , χρησιμοποιείται για το καλύτερο στέγνωμα ρούχων και το νερό του δοχείου που είναι απαλλαγμένο από άλατα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ατμοσίδερο.

Ο κατάλληλος τύπος επιλέγεται από τον πίνακα τεχνικών Χαρακτηριστικών για συνθήκες ανέσεις.

    Σε εξοχικό που δεν κατοικείται το χειμώνα.

Λόγω της έλλειψης αερισμού και θέρμανσης (που ακόμα και αν υπάρχει η δυνατότητα, το κόστος της λειτουργίας του αφυγραντή), προκαλούνται φθορές στα έπιπλα και οι τοίχοι ξεφλουδίζουν η πρασινίζει η μπογιά. Συνιστάται η σύνδεση προς μόνιμό στοιχείο αποχέτευσης. Ο κατάλληλος τύπος επιλέγεται από τον Πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών για προστασία από την συμπλήρωση, εφόσον θα χρησιμοποιηθεί για προστασία από τη συμπύκνωση, εφόσον θα χρησιμοποιηθεί  και μόνο. Για θερμοκρασίες χώρου χαμηλότερες των 15 oCτα τετραγωνικά χώρου μειώνονται

    Σε υπόγειους χώρους & αποθήκες..                                                                                        

Λόγω της έλλειψης αερισμού και της εισροής υγρασίας από τα θεμέλια και τους τοίχους, οι χώροι αυτοί έχουν αυξημένη υγρασία, συχνά πάνω από 70 %. Για την προφύλαξη των αντικειμένων ή των εμπορευμάτων συνίσταται η χρήση αφυγραντή με ρύθμιση στο 70% (ή λιγότερο αν απαιτείται από τα είδη που υπάρχουν στο χώρο). Αν υπάρχει σημείο αποχέτευσης συνίσταται η μόνιμη σύνδεση. Ο κατάλληλος τύπος επιλέγεται από τον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών για προστασία από την συμπλήρωση, εφόσον θα χρησιμοποιηθεί για προστασία από την συμπλήρωση και μόνο. Για θερμοκρασίες χώρου χαμηλότερες των 15 οCτα τετραγωνικά χώρου μειώνονται.

 


Top