Θεωρητική εξήγηση λειτουργίας αφυγραντήρα.

Συνήθως αυτό που θεωρούμε με τον όρο  υγρασία αφορά την σχετική υγρασία (rh),την οποία και αισθάνεται το ανθρώπινο σώμα. Η σχετική υγρασία μεταβάλλεται από την θερμοκρασία του χώρου και ορίζεται σαν τον ποσοστό επί τοις % του κορεσμού του χώρου με υδρατμό για την συγκεκριμένη θερμοκρασία. Όταν η σχετική υγρασία φθάνει το 100% ο αέρας είναι κορεσμένος με υδρατμούς και αρχίζουν να σχηματίζονται σταγονίδια νερού πάνω από τις επιφάνειες του χώρου. Η απόλυτη υγρασία που είναι η περιεκτικότητα σε υδρατμό του αέρα, ορίζεται σαν το βάρος του υδρατμού σε γραμμάρια ανά γραμμάριο (ή κ.μ.) ξηρού αέρα και είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας του χώρου.

Αν πρακτικά σημαίνει ότι για ένα δεδομένο χώρο που θεωρητικά δεν έχει εισροή υδρατμού από το περιβάλλον, ούτε πήγες υγρασίας στο εσωτερικό του , η απόλυτη υγρασία παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του χώρου, όπως παριστάνεται από την κόκκινη γραμμή στο παραπλεύρως διάγραμμα , που δείχνει ότι σε ένα χώρο περιεκτικότητα απόλυτης υγρασίας 10 γραμμάρια υδρατμού ανά κ.μ και θερμοκρασία 15 οC  η σχετική υγρασία είναι 75% με αποτέλεσμα το σχηματισμό μούχλας και το φούσκωμα τον τοίχων, ενώ αν το θερμάνουμε στους 26οC η σχετική υγρασία πέφτει στους 40%. Επειδή δεν αφαιρέθηκε υδρατμός από τον χώρο αν η θερμοκρασία ξεπεράσει στους 15οC, η σχετική υγρασία θα επανέλθει στους 75% .

Αν τον ίδιο χώρο τον αφυγραίνουμε με αφυγραντή, ο αέρας ψύχεται από το ψυκτικό στοιχείο (στο συγκεκριμένο παράδειγμα) στους 3 οC, όπως φαίνεται από την μωβ γραμμή, όπου υγροποιείται και επειδή αφαιρέθηκε υδρατμός η απόλυτη υγρασία του πέφτει από 10 γραμμάρια ανά κ.μ και κατόπιν παίρνοντας πάνω από το θερμό στοιχείο μεταθερμένεται και βγαίνει στο χώρο σε μια υψηλότερη θερμοκρασία, αλλά με υγρασία ξανά περίπου 40% , χωρίς να πληρώσουμε για θέρμανση.

Επειδή αφαιρέθηκε υδρατμός από το χώρο, η σχετική υγρασία παραμένει στο 40%.  

 


Top