ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥ
 
Με τους παρακάτω πίνακες μπορείτε να προσδιορίσετε με ακρίβεια το μοντέλο και το πλήθος των μονάδων που χρειάζεστε, σύμφωνα με το εμβαδόν του χώρου και την κλιματική ζώνη όπου βρίσκεστε σύμφωνα με τον χάρτη.
 
Ο Πίνακας 1 δείχνει την τιμή κάθε τύπου κλίματος έχοντας ένα συντελεστή από 1 έως 5.
 
Ο Πίνακας 2 δείχνει την επιφάνεια (σε τ.μ.) για την βέλτιστη χρήση κάθε μοντέλου σε σχέση με το πλήθος των συσκευών που απαιτούνται.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ

Κατώτατες θερμοκρασίες κατά την περίοδο του χειμώνα
Κλιματικός τύπος (oC)
1
2
3
4
5
(5 έως 10)
(0 έως -5)
(-5 έως 0)
(-10 έως -5)
(-20 έως -10)

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ισχύς (W)
Συντελεστής
1
2
3
4
5
500
7,6m2
7.1 m2
6.8 m2
6.4 m2
6.1 m2
750
11.3 m2
10.8 m2
10.2 m2
9.7 m2
9.3 m2
1000
15.1 m2
14.3 m2
13.6 m2
13 m2
12.3 m2
1250
18.9 m2
17.9 m2
17 m2
16.2 m2
15.5 m2
1500
22.7 m2
21.4 m2
20.5 m2
19.5 m2
18.6 m2

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Δωμάτιο 12 τ.μ. στην Τρίπολη
  • Στάδιο 1ο : Η Τρίπολη βρίσκεται στην κλιματική ζώνη 3 (από -5 έως 0 oC)
  • Στάδιο 2ο : Κοιτώντας τον Πίνακα 2 στη στήλη με τον συντελεστή 3 βρίσκουμε τα πλησιέστερα τετραγωνικά που καλύπτει το κάθε μοντέλο και από την 1η στήλη επιλέγουμε το κατάλληλο μοντέλο, δηλαδή ένα μοντέλο 1000W (μέγιστη επιφάνεια κάλυψης για αυτό το μοντέλο : 13,6τ.μ.)

Top