Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι η Τεχνολογία Inverter?
Η τεχνολογία inverter, ελέγχει αναλογικά την ισχύ του κλιματιστικού. Τροποποιώντας την συχνότητα του ρεύματος τροφοδότησης ή την ένστασή του, εξασφαλίζεται η ομαλή γραμμική μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής του συμπιεστή που είναι η «καρδιά» του κλιματιστικού σας.

Αυτό επιτρέπει την εναρμόνιση της ψυκτικής και της θερμικής ισχύος με τις εκάστοτε απαιτούμενες πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου διαφέρει κατά πολύ από την ρυθμισμένη θερμοκρασία, το κλιματιστικό λειτουργεί με την μέγιστη ισχύ, εξασφαλίζοντας την γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας.

Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο χώρο, ο συμπιεστής ρυθμίζει με ακρίβεια την ισχύ για την διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας.


Πώς λειτουργούν οι μονάδες Σταθερών Στροφών?
Οι μονάδες Σταθερών Στροφών είναι μονάδες σταθερής απόδοσης και διαθέτουν συμπιεστές που ξεκινούν ή σταματούν την λειτουργία τους, ανάλογα με την θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου. Όταν ο θερμοστάτης της εσωτερικής μονάδας εντέλει την λειτουργία του συμπιεστή με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι βασικό οι μονάδες σταθερών στροφών να διαθέτουν θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας για την ελαχιστοποίηση της διακύμανσης της θερμοκρασίας στον κλιματιζόμενο χώρο..

 

Πως ελέγχεται η ποιότητα αέρα ?

Χάριν στην τεχνολογία Inverter ο βαθμός απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων είναι σημαντικά υψηλότερος κατά την λειτουργία τους τόσο σε πλήρες φορτίο όσο και σε μερικό φορτίο. Με δεδομένο ότι οι κλιματιστικές μονάδες λειτουργούν περισσότερο από το 80% του χρόνου τους σε μερικό φορτίο, ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης των μονάδων με τεχνολογία inverter, επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30~40% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας, σε σχέση με μονάδες σταθερών στον κλιματιζόμενο χώρο;
Φιλτράρισμα και καθαρισμός αέρα. Ο πραγματικός έλεγχος της ποιότητας του αέρα του δωματίου, δεν εξαρτάται μόνο από το φιλτράρισμα του εσωτερικού αέρα.
Ειδικά στις μονάδες ανακυκλοφορίας του αέρα όπως είναι οι αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες, ο έλεγχος της ποιότητας του εσωτερικού αέρα θα πρέπει να περνά από πολλά στάδια και πρόσθετες λειτουργίες, όπως είναι ο προκαταρκτικός καθαρισμός, ο βασικός καθαρισμός και η αφαίρεση μικροσκοπικών μορίων, ιών, βακτηριδίων και αλλεργιογόνων ουσιών από τον αέρα.. 

 

Τι είναι η Τεχνολογία Μεταβλητού Ψυκτικού μέσου V.R.F. (Variable Refrigerant Volume);
Το σύστημα κλιματισμού VRF είναι ένα κεντρικό πολυδιαιρούμενο σύστημα απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου, όπου σε μια εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί μεγάλος αριθμός εσωτερικών μονάδων διαφορών τύπων και αποδόσεων. Η προηγμένη ηλεκτρονική τεχνολογία VRF inverter, που εφαρμόζουν αυτά τα συστήματα επιτρέπει τον γραμμικό έλεγχο της ισχύος, με αποτέλεσμα η εξωτερική κεντρική μονάδα να προσαρμόζει την λειτουργία της σύμφωνα με την ζήτηση των εσωτερικών μονάδων, με την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
Το σύστημα κλιματισμού VRF προσφέρει ευελιξία και εύκολη εγκατάσταση με μεγάλα μήκη αποστάσεων μεταξύ των μονάδων, αξιόπιστη λειτουργία και προ πάντων μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Ποια είναι τα οικολογικά ψυκτικά μέσα και ποιες οι διαφορές τους;
Tα ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές οικιακού κλιματισμού θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να μην επηρεάζουν την στοιβάδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα.  Τα κύρια «οικολογικά» ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στον οικιακό κλιματισμό είναι τα ακόλουθα:

HFC 407c:Πρόκειται για μείγμα τριών ψυκτικών μέσων, των R32, R125 και R134a.  Παρουσιάζει ωστόσο πολλά μειονεκτήματα, λόγω του ότι είναι ζεοτροπικό (η αλλαγή φάσης του κάθε συστατικού του επιτυγχάνεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες και παρουσιάζει μεγάλη θερμοκρασιακή ολίσθηση). Η θεωρητική του ενεργειακή απόδοση (COP) συγκριτικά με άλλα ψυκτικά μέσα είναι χαμηλή γιαυτό και χρησιμοποιείται με μονάδες χαμηλότερου κόστους. (οικονομική λύση με χαμηλότερη ενεργειακή κλάση)


HFC 410a: Πρόκειται για μείγμα δύο ψυκτικών μέσων, των R32 και R125. Λειτουργεί σε 50% υψηλότερες πιέσεις σε σχέση με το R407c. Συμπεριφέρεται σαν ομοιογενές ψυκτικό μέσο, καθώς η διαφορά θερμοκρασίας στην οποία επιτυγχάνεται κατά την αλλαγή φάσης μεταξύ των δύο συστατικών του είναι αμελητέα (<0,2 K). Επιπρόσθετο πλεονέκτημά του είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό του περιεχόμενο ανά μονάδα όγκου, καθώς και ο καλύτερος συντελεστής μετάδοσης θερμότητας. 

Ποιο μέγεθος κλιματιστικού είναι κατάλληλο για τον χώρο μου;
H επιλογή του κατάλληλου μεγέθους μιας κλιματιστικής μονάδας σε ένα χώρο εξαρτάται από την χρήση και τις εσωτερικές συνθήκες του χώρου, την μόνωση και τα δομικά στοιχεία του χώρου (παράθυρα, οροφή κ.α), τον φωτισμό, τον αερισμό, τον αριθμό των ατόμων κ.λ.π.
Για χώρους κατοικίων με σχετικά καλή μόνωση ένας απλός κανόνας υπολογισμού του απαιτούμενου ψυκτικού φορτίου είναι το 1/2 της επιφάνειας του χώρου σε kBtu/h. Δηλαδή για ένα χώρο 18m2 απαιτούνται 18/2 = 9 kBtu/h (ή 9000 Btu/h) 


Top